Dodaj do ulubionych
Załóż konto

Pkd.pl

Twój biznes. Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi!

Podklasa: Działalność prawnicza:

M. DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 69.1. DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 69.10. DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 69.10.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem:
  •  doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych,
  •  doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych,
  •  doradztwo i reprezentowanie w przypadkach sporów pracowniczych,
  • doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie:
  •  statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm,
  •  dokumentacji patentowej i praw autorskich,
  •  przygotowywanie innych dokumentów prawnych, np.: testamentów, pełnomocnictw,
  • działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, mediatorów sądowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności sądów, sklasyfikowanej w 84.23.Z.